عکس

آرشیوی کوچک از عکس های بیادماندنی من

خلیج فارس

   

                         به نام خدا 

فعالیت وبلاگم را با تصویری ازخلیج همیشه فارس آغاز می کنم.

 

 

تصویری از خلیج فارس