عکس

آرشیوی کوچک از عکس های بیادماندنی من

جای پای . . . ( علی عسکری )